Roman Szełemej został zaproszony do programu TV wRealu24, po interwencji prasowej redakcji CZUJNY.PL!

 

W ramach interwencji prasowej (dziennikarskiej) na podstawie art. 43 i 44 Prawa prasowego przeprowadzonej na terenie Wałbrzycha i Walimia 21 - 22 lutego 2023 roku, przez niezaleznych dziennikarzy Marka Majchera - Redaktora Naczelnego CZUJNY.PL, Piotra Luteńko - dziennikarza śledczego Ośrodka Informacji Demokracja i Sprawiedliwość w Jeleniej Górze w obecności adwokata Jacka Ludziaka, doszło do publicznego ujawnienia nieprawidłowości polegających na niegospodarności i ustawiania przetargów pod konkretnych wykonawców na terenie Gminy Wałbrzych oraz Gminy Walim.

 

 

NIEZALEŻNI DZIENNIKARZE ZŁOŻYLI WNIOSEK:

21 lutego 2023 roku niezależni dziennikarze Marek Majcher, Piotr Luteńko, Grzegorz Niedźwiecki w obecności adwokata Jacka Ludziaka złożyli wniosek o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Romana Szełemeja i jego współpracowników w ramach interwencji prasowej (dziennikarskiej) w trybie art. 43 i 44 Prawa prasowego, do Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu Krzysztofa Lewandowskiego i Prokuratora Rejonowegow Wałbrzychu, Marcina Witkowskiego!

 

UZASADNIENIE:

W związku ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa  przez Romana Szełemeja – prezydenta miasta Wałbrzycha składamy wnioseko zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Romana Szełemeja, Agnieszki Błaszczak i Małgorzaty Wysockiej w celu zabezpieczenia postępowania karnego przeciwko w/w przed matactwem procesowym oraz bezprawnym wpływaniem na zeznania świadków i obawę niszczenia dokumentacji dowodowej. W związku z ciężarem materialnym złożonego zawiadomieniao popełnieniu szeregu przestępstw przez w/w i długoletnią działalnością przestępczą istnieje uzasadniona obawa, że Roman Szełemej będzie próbował wyjechać z kraju, celem uniknięcia odpowiedzialności karnej, a w przypadku pozostania na wolności będzie w dalszym ciągu powoływał się ma wpływyw sądzie, prokuraturze i policji i będzie zastraszał świadków, co stanowi przestępstwo z art. 245 k.k.

 

 

 

Interwencja prasowa (dziennikarska)

w Urzędzie Gminy WALIM

na podstawie art. 43 i 44 Prawo prasowe!

 

 

 

 

Interwencja prasowa (dziennikarska)

 

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Biuro Zamówień Publicznych

na podstawie art. 43 i 44 Prawo prasowe!

 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu

 

Jerzy Świteńki - urodzony 8 lutego 1960 w Starych Bogaczowicach) – polski prawnik, sędzia i adwokat, były wojewoda wałbrzyski. Ukończył w 1983 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, po których odbył aplikację sądową, pracował jako asesor sądowy, następnie orzekał jako sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. W 1994 rozpoczął praktykę adwokacką w ramach prywatnej kancelarii prawnejW latach 1990–1993 sprawował urząd wojewody wałbrzyskiego. W 1998 powrócił do administracji rządowej, został wówczas dyrektorem generalnym Ministerstwa Sprawiedliwości i dyrektorem gabinetu minister Hanny Suchockiej, pełniąc tę funkcję do 2000. Od tego czasu ponownie wykonuje zawód adwokata w WałbrzychuW latach 1994–2005 należał do Unii Wolności, kierował regionem wałbrzyskim tego ugrupowania. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), jest członkiem honorowym Rotary Club Świdnica-Wałbrzych.

 

Jerzy Świteńki – dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu, który chronił przestępstwa, jakich dopuścił się adwokat Daniel Jarząbek, wykorzystywał swoje znajomości z prokuratorami, sędziami i urzędnikami szczebla lokalnego i centralnego do zacierania śladów przestępstwa, w tym nakłaniał do poświadczenia nieprawdy urzędników, co ma odzwierciedlenie w dokumentach. Świteńki, wykorzystując swoje funkcje, działał zastraszająco na adwokata Jacka Ludziaka w celu odstąpienia przez niego od reprezentowania osób, które ujawniały nadużycia lokalnych polityków i urzędników.

 

Adwokat Jerzy Świteńki, realizując umowę z burmistrzem miasta Świebodzice, zmuszał do poświadczenia nieprawdy przewodniczącą rady miasta Świebodzice, a następnie używał swoich wpływów w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, w celu nielegalnego uchylenia uchwały,  podjętej przez radnych miasta Świebodzice. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Lucyna Hanus, nielegalnie uchyliła uchwałę rady miasta Świebodzice, w celu dokonania nielegalnych korekt w budżecie miasta Świebodzice.  W następstwie tych działań, zmuszano przewodniczącą rady miasta Świebodzice do poświadczenia nieprawdy w dokumentach, w celu uzyskania korzyści w postaci niezgodnych z prawem przesunięć w budżecie miasta Świebodzice.

 

 

W programie telewizyjnym, do którego zostali zaproszeni: Wojewoda Dolnośląski - Jarosław Obremski, Lucyna Hanus - prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Jerzy Świteńki - dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu oraz przedsiębiorca Jarosław Szymańczak, ujawniono dokumenty, które świadczą o wyżej opisanych przestępstwach. W konsekwencji, zostało sporządzone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, między innymi osób, które chroniły popełniających te przestępstwa, a są to znani pokrzywdzonym członkowie rodzinnych klanów sędziowsko – prokuratorskich, którzy wcześniej  bezpodstawnie umarzali postępowania karne, odrzucając wszystkie wnioski dowodowe pokrzywdzonych, a odwołania do sędziów były tak samo traktowane i trudno się dziwić, ponieważ załatwiały to w/w rodzinne klany. Działania te były ściśle koordynowane przez zainteresowanych, tzw. sędziów i prokuratorów, łamiąc tym samym zasadę tzw. niezawisłości sądów. W przypadku, kiedy pokrzywdzeni składali w tych sprawach oczywiste zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, to zagrożeni postępowaniami karnymi członkowie tych klanów rodzinnych, działając w ścisłym porozumieniu, organizowali się i wykorzystując swoje uprawnienia, atakowali pokrzywdzonych i ich pełnomocników.

 

 

Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu kłamie i oszukuje opinię publiczną i nasyła uzbrojonych siepaczy na dziennikarzy!

 

Zważywszy, że Krzysztof Lewandowski w celu odniesienia osobistej korzyści fałszywie poinformował opinię publiczną za pomocą środków masowego przekazu „dbając o dobry wizerunek” Romana Szełemeja, że Urząd Miasta będzie okupowany przez uzbrojonych policjantów, ponieważ rzekomo kierowano groźby podłożenia bomby w urzędzie! Tym czasem Lewandowski na zlecenie Szełemeja zamknął urząd dla petentów w obawie przed dziennikarzami, którzy ujawniali przestępstwa lokalnej mafii działającej wspólnie i w porozumieniu z Romanem Szełemejem i Krzysztofem Lewandowskim. Niezależni dziennikarze podjęli interwencję prasową w trybie art. 43 i 44 Prawa prasowego.

 

 

 

Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego (procesowego) Ośrodka Informacji Demokracja i Sprawiedliwość w Jeleniej Górze!

 

Krzysztof Lewandowski – został Komendantem Miejskim w Wałbrzychu, kolejnego dnia po emisji reportażu w TVP 2 pt. ‘UKŁAD LOKALNY” Pawła Kazimierczaka, w programie Ekspres Reporterów, w którym to programie pokazano macki lokalnego układu oraz bezpośredni zamach na życie Jarosława Szymańczaka oraz członków jego rodziny, który został utrwalony za pomocą kamer prywatnego monitoringu. Wskazane zostały motywy, za którymi stoi decyzja lokalnej sitwy pod rządami Romana Szełemeja, dotycząca wymordowania rodziny Jarosława Szymańczaka, w planach których brali udział lokalni policjanci wraz z pospolitymi przestępcami, z którymi współpracują.

 

3 stycznia 2023 roku – ten sam dziennikarz Paweł Kazimierczak ujawnił w tym samym programie telewizyjnym kolejny reportaż pt. „POZA PRAWEM” powiązania wałbrzyskich policjantów z przestępcami, którzy mordowali na zlecenie niewygodnych świadków, będąc bezpośrednio chronionymi przez lokalną mafię sędziowsko – prokuratorsko – adwokacko – policyjną. Należy podkreślić, że podwładni Lewandowskiego grozili śmiercią oraz dotkliwie pobili Jarosława Szymańczaka i jego żonę Izabellę, grozili ich dzieciom i trzymali ich jako zakładników, nachodzili firmę Jarosława Szymańczaka i członków jego rodziny, grozili jego rodzicom, czym doprowadzili ich do przedwczesnej śmierci. Do dnia dzisiejszego nachodzą 87-letnią teściową Jarosława Szymańczaka i grożą jej, podobnie jak grożą jej siostrze. Wielokrotni pobili dziennikarza Piotra Luteńko, próbowali go zamordować, wielokrotnie włamywali się do jego domu kradnąc dokumenty i pieniądze i bez przerwy go zastraszają. Ponadto, bezpośrednio zastraszali adwokata Jacka Ludziaka, grozili mu, że za publiczne ujawnianie treści o nich spotka go los taki, jak Jarosława Szymańczaka i jego rodzinę oraz zamordowanego świadka Zygmunta Pokojowczyka.

 

21 lutego 2023 roku – dziennikarze Marek Majcher, Piotr Luteńko, adwokat Jacek Ludziak i Grzegorz Niedźwiecki publicznie złożyli pisemne zawiadomienieo popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Romana Szełemeja i jego najbliższych współpracowników, którzy notorycznie poświadczają nieprawdę w dokumentach, dokonują matactwi wyprowadzają w ten sposób publiczne pieniądze. W odwecie, Krzysztof Lewandowski postanowił zastraszyć wszystkich pokrzywdzonych, by nie dopuścić do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w Prokuraturze oraz upublicznienia informacji na temat tych przestępstw. Lewandowski wysyłał za dziennikarzami swoich podwładnych, w celu zastraszenia ich i niedopuszczenia do upublicznienia materiałów dziennikarskich ujawniających przestępstwa lokalnej sitwy. Lewandowski działa bezpośrednio z inicjatywy Szełemeja, który zlecił zabójstwo Jarosława Szymańczaka i jego rodziny i od wielu lat działa na jego szkodę, wyłudzając z jego firmy kilkaset tysięcy złotych. Cały układ powiązań opiera się o byłych komendantów policji w Wałbrzychu, zatrudnianych przez Szełemeja i faktycznie podległych mu lokalnych wójtów i burmistrzów gmin, których większość jest oskarżonao korupcję, poświadczenie nieprawdy w dokumentach, niegospodarność i inne przestępstwa. Lokalni adwokaci, którzy pełnili funkcje polityków, a często wcześniej sędziów, z przeszłością kryminalną w więzieniu, którzy obecnie wspólnie z klanami sędziowsko – prokuratorskimi, załatwiają wyroki, będąc pośrednikami pomiędzy przestępczym światem politycznym członków Platformy Obywatelskiej, a tzw. skorumpowanymi członkami tzw. wymiaru sprawiedliwości. Tylko dlatego, że jest powszechna korupcja wśród sędziów, prokuratorów i policjantów, Szełemeja przywrócono do pracy w Szpitalu im. Sokołowskiego, po tym, jak został dyscyplinarnie zwolniony za fałszowanie dokumentacji pracowniczej i medycznej, będąc jednocześnie tzw. prezydentem miasta Wałbrzycha.

 

2 marca 2023 roku – Roman Szełemej został zaproszony do studia telewizyjnego wRealu24 wraz z Jarosławem Szymańczakiem, który ujawni, między innymi, przeszłość Romana Szełemeja, jako Tajnego Współpracownika SB, wraz z dokumentacją, oraz przestępstwa, jakich dopuścił się Roman Szełemej, łącznie ze zleceniami zabójstw swoich wrogów. Program odbędzie się na żywo o godz. 20:00. Jeżeli do tego dnia cokolwiek stanie się komukolwiek z rodziny Jarosława Szymańczaka oraz jego współpracowników, powiadomiona zostanie międzynarodowa opinia publiczna, że o tych faktach, o których Jarosław Szymańczak ma publicznie wypowiedzieć się w publicznej telewizji, wiedzieli o tym wcześniej Prezydent RP, Premier, Komendant Główny Policji oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Ponadto Krzysztof Lewandowski w celu odniesienia osobistej korzyści fałszywie poinformował opinię publiczną za pomocą środków masowego przekazu „dbając o dobry wizerunek” Romana Szełemeja, że Urząd Miasta będzie okupowany przez uzbrojonych policjantów, ponieważ rzekomo kierowano groźby podłożenia bomby w urzędzie! Tym czasem Lewandowski na zlecenie Szełemeja zamknął urząd dla petentów w obawie przed dziennikarzami, którzy ujawniali przestępstwa lokalnej mafii działającej wspólnie i w porozumieniu z Romanem Szełemejem i Krzysztofem Lewandowskim.

 

 

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdy w przestrzeni publicznej przez w/w media, zadajemy publiczne pytanie Panu Lewandowskiemu:

 • Czym i komu dziennikarze grozili w UM w Wałbrzychu podczas interwencji prasowej - mikrofonem, telefonem, kamerą, czy długopisem?!
 • W co siepacze KMP w Wałbrzychu byli uzbrojen - w broń długą, czy krótką?!
 • Czy Krzysztof Lewandowski groził rodzinie Jarosława Szymańczaka i jemu samemu oraz jego współpracownikom w imieniu Romana Szełemeja?
 • Kiedy Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu Krzysztof Lewandowski odpowie opinii publicznej na kłamstwa, które zaimputował czytelnikom lokalnych mediów, by zakłamać rzeczywistość?!

  

"Prokurator Okręgowy w Świdnicy wniósł do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu akt oskarżenia przeciwko Mirosławowi Lechowi, wójtowi gminy Stare Bogaczowice oraz Bogdanowi Stochajowi, byłemu zastępcy wójta (obaj w rozmowie ze mną zezwolili na publikację swoich wizerunków oraz pełnych nazwisk - dop. red.). Mirosławowi Lechowi w akcie oskarżenia zarzucono popełnienie sześciu czynów, w tym czterech o charakterze korupcyjnym, polegających na przyjęciu korzyści majątkowych w łącznej kwocie 8,2 tys. zł.

 

– Wręczającym korzyści majątkowe był jeden z przedsiębiorców budowlanych, którego firma wykonywała prace budowlane na rzecz gminy Stare Bogaczowice. Dwa kolejne zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień w związku z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach, poprzez wskazanie w nich wykonania, faktycznie niewykonanych robót budowlanych na rzecz gminy Stare Bogaczowice oraz podżegania innej osoby do poświadczenia nieprawdy w dokumentach – mówi prokurator Tomasz Orepuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

 

Natomiast Bogdanowi Stochajowi, byłemu zastępcy wójta zarzuca się popełnienie trzech czynów, dwóch polegających na przyjęciu wspólnie i w porozumieniu z wójtem korzyści majątkowej w łącznej kwocie 1,2 tys. zł, a jednego polegającego na poświadczeniu nieprawdy w dokumentacji.

– Aktem oskarżenia w tej samej sprawie objęta jest także Małgorzata S. – kierownik jednego z referatów w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, która działając wspólnie i w porozumieniu z wójtem i jego zastępcą miała poświadczyć nieprawdę w dokumentacji dotyczącej wykonania robót budowlanych – wyjaśnia prokurator Tomasz Orepuk.

Mirosław Lech, Bogdan Stochaj i Małgorzata S. nie przyznali się w toku śledztwa do popełnienia żadnego z zarzucanych im czynów. Obu panom za najcięższy z zarzucanych im czynów grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Taka sama kara grozi Małgorzacie S. za zarzucany jej czyn"

 

Źródło: walbrzych.naszemiasto.pl

 

 

 

 

Wrzesień 2010 roku – ujawnienie afery kupowania stanowisk w spółkach miejskich, w zamian za poparcie polityczne. Ujawnienie na konferencji prasowej nagranych rozmów Piotra Kruczkowskiego, prezydenta miasta Wałbrzycha, z doktorem Wojciechem Czerwińskim, prezesem spółki miejskiej MZB oraz Ireneuszem Zarzeckim, prezesem spółki miejskiej MPK. Następnie ujawnienie nagranej rozmowy z ówczesnym senatorem Platformy Obywatelskiej Romanem Ludwiczukiem z Longinem Rosiakiem, szefem sztabu wyborczego kandydata na prezydenta Wałbrzycha, byłego senatora, Mirosława Lubińskiego. W wyniku upublicznienia tych rozmów ukazany został mafijny UKŁAD WAŁBRZYSKI.

 

Listopad 2010 roku – W wyniku fałszerstwa wyborczego
i ochrony tego przestępczego działania przez lokalny układ osób, funkcjonujących w tzw. organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, zalegalizowano wybory zarówno na urząd prezydenta miasta Wałbrzycha, jak i do rady miasta. W konsekwencji dziennikarskiego śledztwa okazało się, że Piotr Kruczkowski, kandydat Platformy Obywatelskiej wygrał wybory większością 300 głosów. Natomiast w wyniku śledztwa okazało się, że kupionych zostało co najmniej 750 głosów. Sędzia komisarz Maciej Ejsmont, będąc przesłuchiwanym przez swoich kolegów w Sądzie Okręgowym w Świdnicy uznał, że jest to nieznaczna ilość kupionych głosów wyborczych. Dopiero zainteresowanie wałbrzyską aferą ogólnopolskich mediów zmusiło ówczesnego premiera Donalda Tuska do podjęcia decyzji usunięcia Piotra Kruczkowskiego z funkcji prezydenta miasta Wałbrzycha oraz rozwiązania lokalnych struktur partyjnych Platformy Obywatelskiej, z usunięciem senatora Romana Ludwiczuka z partii włącznie. Oczywiście lokalna sitwa sędziowsko – prokuratorska wyprowadziła Kruczkowskiego ze spraw karnych, pomimo przytłaczających dowodów winy. Jakby tego było mało, sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Iwona Szwedo, skazała radnych za pomówienie prezydenta Piotra Kruczkowskiego, którzy napisali prawdę na temat biorącego udział w korupcji Piotra Kruczkowskiego. Natomiast prokuratorem, który wyprowadził Piotra Kruczkowskiego ze sprawy karnej, był obecnie oskarżony prokurator Prokuratury Okręgowej w Świdnicy Mariusz Moszowski, którego żona jest sędzią Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

 

Maj 2011 roku – Donald Tusk w wywiadzie dla Telewizji Polskiej mówi o Wałbrzychu w ten sposób „Ja się nie boję Jarosława Kaczyńskiego w nadchodzących wyborach parlamentarnych, ja się boję Wałbrzycha” W tym samym miesiącu, na wniosek Grzegorza Schetyny, premier Donald Tusk mianował komisarzem Wałbrzycha obecnego prezydenta miasta, Romana Szełemeja, dyrektora Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Celem powołania Romana Szełemeja było przykrycie afery jeszcze większymi przekrętami o charakterze finansowo ekonomicznym, a Szełemej miał być kryty przez lokalną sitwę prokuratorsko-sędziowską.

 

Czerwiec 2011 roku – Szełemej odwołuje doktora Wojciecha Czerwińskiego oraz Ireneusza Zarzeckiego, od których rozpoczęło się ujawnianie afery korupcyjnej w Wałbrzychu. Następnie, powołuje na stanowisko prezesa spółki MPK swojego zaufanego, późniejszego zastępcę marszałka Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który jednocześnie pełnił funkcję prezesa innej spółki gminnej w Wałbrzychu MZUK. Celem tego działania było doprowadzenie do upadłości spółki gminnej, posiadającej udokumentowaną rentowność na poziomie 2 do 3% obrotu.

 

Sierpień 2011 roku – Rzekomo niezależny kandydat, a faktycznie członek Platformy Obywatelskiej, Roman Szełemej, wygrał wybory prezydenckie w Wałbrzychu pod warunkami, jakie postawił Donaldowi Tuskowi.

 

Roman Szełemej zażądał od Tuska:

 • Najpóźniej do stycznia 2013 roku administracyjnego, przekształcenia miasta Wałbrzycha na miasto na prawach powiatu, w celu zdobycia większych możliwości w dostępie do kredytów i możliwości zadłużania miasta. Ponadto, wpływy prezydenta miasta miały w przyszłości, co się ostatecznie stało, zwasalizować wójtów i burmistrzów podległych gmin oraz prezydenta miasta Świdnicy, obecnego ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka.
 • Gwarancji możliwości zarobkowania z tytułu utrzymania stanowiska ordynatora Szpitala im. Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz uzyskiwania korzyści finansowych z innych źródeł.
 • Ochrony politycznej i karnej ze strony Platformy Obywatelskiej w zamian za otrzymanie funkcji zastępcy przewodniczącego dolnośląskich struktur Platformy Obywatelskiej, której przewodniczącym był Grzegorz Schetyna.

W ten sposób tylko w roku 2011 Roman Szełemej prezydent biednego, post górniczego, około 100 tysięcznego miasteczka zarabiał więcej niż prezydent Madrytu, Berlina i innych stolic europejskich, grubo ponad 500 tys. zł rocznie. W czasie rządów Romana Szełemeja od sierpnia 2011 roku do dnia dzisiejszego dług miasta wzrósł ze 140 mln zł do prawie 1 mld 200 mln, przy przychodzie rocznym około 480 mln .

 

Wrzesień 2011 roku – Nominowany do funkcji prezesa MZK w Wałbrzychu, będący jednocześnie prezesem spółki miejskiej MZUK w Wałbrzychu, Andrzej Kosiór, ogłasza upadłość spółki i jednocześnie niewypłacalność na kwotę 30 mln zł. W świetle ustawy o transporcie drogowym przedsiębiorstwo, które zostało postawione w stan upadłości, po czternastu dniach zobowiązane jest zwrócić wszystkie zezwolenia i koncesje. Układ Szełemeja i Tuska, poprzez pośrednictwo Schetyny, pozwoliło wymusić na strukturach policji i ITD realizację bezprawnego przewozu osób, zagrażającego zdrowiu i życiu pasażerów, nielegalnie realizować przewozy ponad trzy miesiące. Do czasu zdobycia uprawnień przez kierującego spółką MZUK Andrzeja Kosióra i nielegalnego przekazania środków transportu oraz zajezdni autobusowej do dyspozycji spółki MZUK, działalność kontynuowana była nielegalnie na majątku, który powinien być w dyspozycji syndyka Michalaka, a który nie powinien udostępniać składników majątku upadłej spółki, a powinien zaspokajać wierzycieli. Jak wcześniej zostało nadmienione ochronę karno - polityczną sprawował bezpośrednio Donald Tusk, a realizował ja faktycznie wcześniej wspomniany komisarz wyborczy sędzia Maciej Ejsmont.

 

Luty 2012 roku – Szełemej organizuje przetarg na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Powiatu Wałbrzyskiego na kwotę około 1 mln . zł. Przetarg wygrywa firma P. T. TravelWorld. Dyrektor organizatora przetargu, Andrzej Piękny, w sposób niedwuznaczny grozi Jarosławowi Szymańczakowi, próbując wymusić odstąpienie od przetargu. W ostatnim dniu pracy Andrzeja Pięknego jako dyrektora, zaprasza on Jarosława Szymańczaka na podpisanie umowy, po czym odstępuje od podpisania umowy, grożąc, że jeżeli Jarosław Szymańczak nie odstąpi od przetargu, to zostanie przywłaszczone wadium w kwocie 15 000 zł i każde następne wpłacone wadium zostanie tak samo przywłaszczone. Zostaje złożone natychmiast zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, które umarza oskarżony Mariusz Moszowski. Zlecenie przekazane jest firmie MZUK, która nie dysponuje w tym czasie choćby jednym własnym pojazdem oraz nie mogła brać udziału w przetargu z uwagi na zapis w specyfikacji przetargowej o co najmniej dwunastomiesięcznym doświadczeniu w przewozie osób. Poprzez układy adwokacko, sędziowsko, prokuratorskie, adwokat Maciej Mataczytński powiązany z tutejszymi sędziami i prokuratorami, chroniony przez układy wypracowane przez jego ojca Jerzego Mataczyńskiego ustawił proces cywilny w taki sposób, że sędzia odrzucił wszystkie wnioski dowodowe powoda w sprawie. W wyniku wzrastającej bezkarności, Roman Szełemej dopuścił się kolejnego przestępstwa za przyzwoleniem i przy pomocy Grzegorza Schetyny i przy całkowitej bierności ówczesnego prezydenta Świdnicy Wojciecha Murdzka.

 

W 2010 roku prezes spółki MPK Ireneusz Zarzecki złożył wniosek w konkursie programu operacyjnego na modernizację taboru transportu publicznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W sytuacji, kiedy MPK zostało postawione w stan upadłości, wniosek powinien zostać zdyskwalifikowany. Poprzez układy Grzegorza Schetyny, wymuszono na ówczesnym marszałku województwa dolnośląskiego Jerzemu Jurkowlańcu przepisanie wniosku z upadłej spółki MPK, na nieistniejący podmiot prezydenta miasta Wałbrzycha, kosztem miasta Świdnicy, której ówczesnym prezydentem był Wojciech Murdzek. W ten sposób dopuszczono się wyłudzenia 20 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz prezydenta miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja, który zakupił za tę kwotę 20 nowych autobusów i przekazał nieodpłatnie w prezencie na okres 10 lat prywatnej spółce pod nazwą Śląskie Konsorcjum Autobusowe.

 

Wrzesień 2012 roku – Syndyk Michalak, sprzedaje za niecałe 500 tys. zł zajezdnię autobusową w czasie, kiedy modernizacja samej lakierni kosztowała około 1 mln 100 tys. zł wykonana ze środków Unii Europejskiej, jak wynika z zeznań Ireneusza Zarzeckiego, w sprawie o sygnaturze Ds. 422/13. Zajezdnię w Wałbrzychu kupuje firma z Górnego Śląska (w jakim celu zajezdnię w Wałbrzychu kupuje firma z Górnego Śląska?!!!).

 

Grudzień 2012 roku – Roman Szełemej podpisuje umowę ze Śląskim Konsorcjum Autobusowym i deklaruje przekazanie 20 nowych autobusów zakupionych za kwotę 20 mln złotych, przekazanych nieodpłatnie Śląskiemu Konsorcjum Autobusowemu.

 

Styczeń 2013 roku – Następuje zmiana statusu administracyjnego Wałbrzycha, Wałbrzych staje się miastem funkcjonującym na prawach powiatu. Szełemej żąda przekazania dokumentów wszystkich firm transportowych z Urzędu Marszałkowskiego, w celu rozpoczęcia pacyfikacji tych firm, za pomocą publicznych instytucji policji, ITD, Urzędu Skarbowego, ZUS-u, Urzędu Pracy, Urzędu Celnego, w celu likwidacji konkurencji Śląskiego Konsorcjum Autobusowego.

 

Kwiecień 2013 roku – Następuje zmiana zapisów treści umowy, w punkcie mówiącym o przekazywaniu środków finansowych za zrealizowane usługi, co jest przestępstwem, polegającym na wprowadzającym w błąd uczestników przetargu w zapisach specyfikacji przetargowej i wyczerpuje znamiona przestępstwa opisanego w art. 286 §1 k.k. działania na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego. Ponadto, został wskazany zapis, polegający na możliwości rozszerzenia usługi transportu publicznego na inne okoliczne miejscowości, zapisu tego również nie było w specyfikacji przetargowej. Przepływ pieniędzy, jak wynika z zeznań świadków w sprawie o sygnaturze Ds. 1216/13/ SP (c) następował zupełnie inaczej niż było to zapisane w warunkach umowy, dołączonej do specyfikacji przetargowej. Zmieniono literalnie zapis, dotyczący przekazywania środków finansowych przez Urząd Miejski do Śląskiego Konsorcjum Autobusowego, na zapis, że Urząd Miasta będzie przekazywał środki finansowe Zarządowi Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, a ten z kolei, będzie przekazywał środki liderowi konsorcjum Benedyktowi Nowakowi, który potrąca sobie 12% kwoty miesięcznej opłaty za kontrakt warty 300 mln zł. Pozostałą część przekazuje powstałej, już po rozstrzygniętym przetargu, firmie Śląskie Konsorcjum Autobusowe Sp. z o. o. W ten sposób 40 mln zł  zostaje bez żadnej kontroli przekazywane wspólnikom Śląskiego Konsorcjum Autobusowego, bez względu na kondycję finansowa spółki realizującej kontrakt. Faktycznie, 40 mln zł w ten sposób jest wyprowadzone do prywatnych kieszeni wspólników ŚKA, z budżetu miasta Wałbrzycha. W tym samym miesiącu, Śląskie Konsorcjum Autobusowe Sp. z o. o., jako nowo powstała firma, otrzymała kredyt w kwocie 3 200 000 zł na zakup zajezdni autobusowej, która zaledwie osiem miesięcy wcześniej została sprzedana przez syndyka za ułamek tej kwoty. Jest to typowe działanie na szkodę wierzycieli, ponieważ w okresie ośmiu miesięcy wartość zajezdni wzrosła wielokrotnie (bez mała siedmiokrotnie) bez żadnego wkładu finansowego. W tym samym miesiącu Roman Szełemej rozpoczął działania podporządkowania sobie wójtów i burmistrzów lokalnych gmin oraz prezydenta miasta Świdnicy, w celu zorganizowania nielegalnego transportu publicznego na terenie lokalnych gmin, na podstawie nielegalnych, politycznych umów dla zapewnienia dodatkowych środków finansowych dla ŚKA, kosztem budżetów lokalnych gmin. Gminy do tej pory bezkosztowo dla swoich budżetów realizowały zadania własne transportu publicznego osób, natomiast po decyzji Szełemeja musiały wyasygnować ogromne środki, w celu realizacji zadania własnego, ponieważ Szełemej wykorzystując w/w instytucje państwowe, rozpoczął pacyfikację prywatnych, niezależnych przedsiębiorców transportowych, wymuszając tym samym podpisanie umów z nim, których beneficjentem była prywatna firma Śląskie Konsorcjum Autobusowe.

 

Wrzesień 2013 roku – Szełemej wykorzystując dokumentację z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą prywatnych firm transportowych, realizujących przewozy osób na trasach międzygminnych, wykorzystywał na dane jemu uprawnienia przez Donalda Tuska w styczniu 2013 roku do eliminowania konkurencji dla Śląskiego Konsorcjum Autobusowego w celu podpisywania nielegalnych porozumień międzygminnych z podporządkowanymi wójtami i burmistrzami. W ten sposób wymusił na wójtach i burmistrzach okolicznych gmin finansowanie prywatnego przedsiębiorstwa ŚKA przez te gminy. Działanie to doprowadziło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem okolicznych gmin, których włodarze mieli bezkosztowo transport, a po działaniach pacyfikacyjnych wymierzonych w firmy transportowe musieli oni partycypować w kosztach utrzymania prywatnej firmy działającej na rzecz Romana Szełemeja. Należy podkreślić, że Śląskie Konsorcjum Autobusowe wygrało przetarg na terenie Wałbrzycha i Szczawna Zdroju, działania, które podjął Roman Szełemeja, były działaniami nielegalnymi polegającymi na wymuszeniu od wójtów i burmistrzów okolicznych gmin środków finansowych w celu realizacji swoich planów i dalszym uzależnianiu ich od własnej polityki.

 

Październik 2013 roku – Jarosław Szymańczak organizuje konferencję prasową  na której ujawnia mechanizm przestępstwa polegającego na przejmowaniu kolejnych działów gospodarki pod kontrolę prezydenta miasta Wałbrzycha i jego wasali. Reaguje na to posłanka PiS Anna Zalewska składając zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa oraz Beata Żołnieruk – przewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego, która zwróciła się o pomoc do Jarosława Szymańczaka w tej sprawie. Na marginesie należy tylko wskazać, że Beata Żołnieruk wcześniej realizowała swoje plany jako właścicielka firmy transportowej w układzie z Romanem Szełemejem i innymi członkami Platformy Obywatelskiej. Jak sama mówiła, że Roman Szełemej ja oszukał i na znak protestu złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Niemniej złożyła zawiadomienie przeciwko Romanowi Szełemejowi i jego wasalom z którymi współpracowała i współpracuje nadal, po ponownym pogodzeniu się.

 

Grudzień 2013 roku – Roman Szełemej nie wypłaca 80 mln zł firmie Budopol z Bydgoszczy za budowę wałbrzyskiego Parku Wodnego AQUA-ZDRÓJ, doprowadzając w/w firmę do upadłości i zwolnienia 2500 pracowników, wykorzystując do tego zabiegu kancelarię byłego wiceministra MSW w rządzie Unii Wolności Krzysztofa Budnika, która posiada ogromne wpływy wśród sędziów i prokuratorów wynajmując ją za kwotę 300 tys. zł. Późniejsze zdarzenia z udziałem Krzysztofa Budnika potwierdzają fakt układów z sędziami i prokuratorami. Krzysztof Budnik prowadząc pojazd doprowadził do śmierci kierowcy innego pojazdu, uderzając w niego przy prędkości zderzeniowej 117 km/h na odcinku drogi z ograniczeniem prędkości do 70 km/h. Koledzy zadbali już, żeby nie stała mu się krzywda i nie odebrali mu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi nawet na jeden dzień.

 

Lipiec 2014 roku – rozpoczyna się kolejna faza pacyfikacji przedsiębiorców transportowych na pozostałych liniach komunikacyjnych niepokornych wójtów i burmistrzów. Pomimo faktu toczących się postępowań karnych DS. 422/13, DS. 1216/13/SP(c) i innych, Szełemej nie obawia się wysyłać swoich przedstawicieli do wójtów i burmistrzów okolicznych gmin Rogińskiego i Kosióra, którego syn jest lokalnym adwokatem w celu wymuszania wprowadzenia na kolejne linie komunikacyjne Śląskiego Konsorcjum Autobusowego w zamian za opłacanie się prezydentowi miasta Wałbrzycha o czym zeznawali między innymi wójt gminy Walim Adam Hausman oraz burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz. W akcje pacyfikacyjne włącza się lokalna policja, ITD, pozostałe służby wymienione wcześniej oraz lokalni dziennikarze opłacani i inspirowani przez Szełemeja. Wójtowie i burmistrzowie ulegają presji i szantażowi, widząc legalizację tego bezprawia przez lokalnych prokuratorów i sędziów, którzy umarzają wszystkie postępowania w tych sprawach.

 

Wrzesień 2014 roku – Do siedziby firmy Jarosława Szymańczaka przychodzi Mirosław Muciek, pracownik Lecha Żołnieruka, który opisuje udział w lokalnym układzie rodziny Żołnieruków, poprzez realizację własnych celów przy okazji udziału w działaniach politycznych Beaty Żołnieruk oraz kryminalnych jej męża Lecha. Legalizacja tych działań odbywała się w lokalu gastronomicznym „BAR U LECHA” przy ul. Kłodzkiej 8 w Głuszycy, w którym Żołnierukowie organizowali libacje alkoholowe z udziałem lokalnej sitwy sędziów, prokuratorów, policjantów, urzędników i inspektorów ITD. W tym samym lokalu organizowano imprezy również dla neonazistów. W lokalu tym również ustalano strefy wpływu.

 

Marzec 2015 roku – Rozpoczyna się kierowanie bezpośrednich gróźb wobec Jarosława Szymańczaka w związku z ujawnianiem powiązań lokalnej sitwy z Żołnierukami i Szełemejem. Zygmunt Pokojowczyk przychodzi do Jarosława Szymańczaka i potwierdza zeznania Mirosława Mućka w prokuraturze oraz ujawnia plany zamordowania Jarosława Szymańczaka. Powiadomiony zostaje o tym oskarżony obecnie prokurator Mariusz Moszowski, który wyznacza przesłuchanie Zygmunta Pokojowczyka na pierwszą dekadę maja 2015 roku.

 

Maj 2015 roku – Zwabiony przez Mirosława Mućka Zygmunt Pokojowczyk ginie w tzw. niewyjaśnionych okolicznościach. Do siedziby firmy Jarosława Szymańczaka przyjeżdżają policjanci po raz kolejny z groźbami i w obecności świadków dokonują dotkliwego pobicia jego, jednocześnie kierując groźby pozbawienia życia i spalenia w przypadku dalszego ujawniania działań lokalnej sitwy. 21 maja 2015 r. o godzinie 4:50 zleceniodawcy wysyłają podwładnych przestępców w celu doprowadzenia do śmierci Jarosława Szymańczaka i członków jego rodziny poprzez podłożenia ładunku łatwopalnego pod zawór gazu w budynku w którym znajdował się wrazz rodziną. Lokalna sitwa sędziowsko – prokuratorska robiła wszystko żeby nie dopuścić świadków do postępowania karnego w celu nieujawnienia zleceniodawców tych działań, niszcząc dowody, zacierając tym samym ślady przestępstwa, niemniej 17 marca 2017 roku w programie telewizyjnym TVP 2 z cyklu Ekspres Reporterów Paweł Kazimierczak wyemitował reportaż opisujący zdarzenia i jego kulisy pt. „UKŁAD LOKALNY”.

 

 

Lokalna sitwa przestraszyła się na moment, kiedy Jarosław Szymańczak został pełnomocnikiem okręgu nr 2 stowarzyszenia KUKIZ 15, podczas przygotowań do wyborów Jarosław Szymańczak ujawniał sposób funkcjonowania lokalnej sitwy. Obecny wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego Ireneusz Zyska przystąpił do działań z pełnomocnikiem i wykorzystując znajomość z Kornelem Morawieckim, który decydował o kolejności na listach wyborczych, wskazał Zyskę na pierwsze miejsce na liście, a Jarosława Szymańczaka na miejsce drugie o czym poinformował Paweł Kukiz ujawniając publicznie tzw. trójki z każdego okręgu 26 sierpnia 2015 roku. Na znak protestu, przeciwko złamaniu zasad wcześniej deklarowanych z listy odeszła połowa kandydatów z Jarosławem Szymańczakiem na czele, który uzasadnił to na zorganizowanej konferencji prasowej. Ireneusz Zyska został ostatecznie posłem i posiadał pełen pakiet informacji na temat lokalnej sitwy oraz konsekwencji jej działań. Mówił o tym wielokrotnie zarówno on sam, jak i jego obecny szef Mateusz Morawiecki, przy okazji wyborów do lokalnego samorządu w 2018 roku. Kornel Morawiecki wielokrotnie przyjeżdżał do Jarosława Szymańczaka, a Jarosław Szymańczak odwiedzał Kornela Morawieckiego przy okazji wspólnych planów dotyczących działań chociażby wytępienia patologii na obszarze byłego województwa wałbrzyskiego. Wielokrotnie wskazywał też na mafijny układ władzy w samym Wałbrzychu i brak reakcji rządu centralnego na to, co tutaj się dzieje. Ireneusz Zyska doskonale wie o mafijnym układzie władzy na terenie Wałbrzycha i okolic, chociażbyz informacji pochodzącej od swojego przyjaciela z lat szkolnych do niedawna zastępcy burmistrza Świebodzic Mariusza Szafrańca, którego usunięto ze stanowiska tylko dlatego, że nie zgadzała się na wasalizację miasta wobec władzy Szełemeja. Należałoby się głęboko zastanowić nad faktem, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywając wybory, pozwala na tak patologiczny rozwój swojej konkurencji politycznej i utrwala jej władzę. Władza centralna przekazała około 380 mln zł na budowę tzw. obwodnicy Wałbrzycha, która rozpoczyna się w centrum Wałbrzycha i przebiega przez główne dzielnice miasta. Jak można nazwać budowę wewnętrznej drogi w mieście obwodnicą? Chyba tylko po to, żeby uzasadnić, że jest to najdroższa obwodnica na świecie, której koszt budowy 1 km wynosi około 15 mln Euro, gdy średni koszt budowy 1 km autostrady w Niemczech wynosi nieco ponad 1 mln Euro.

 

Planowanie zabójstwa?!

„Ten dziennikarz jest niebezpieczny i stanowi dla nas zagrożenie.
Trzeba go koniecznie odsunąć od Szymańczaka i wyeliminować”?!

 

 

 

KIM JEST ROMAN SZEŁEMEJ?

Co takiego ważnego było w jego teczce, że w 1990 r. zniszczono jego akta?

 

Foto: Autor zdjęcia © proszony o kontakt z naszą redakcją!

 

 

Kandydat na TW [OZ]

Zarejestrowany 18.07.1980 pod nr. 3618 przez Wydz. II KWMO Wałbrzych w kategorii kandydat na TW, a następnie dnia 13.04.1984 zmieniono kategorię na osobę zabezpieczoną [OZ]. Zrezygnowano z zabezpieczenia dnia 12.12.1986 z powodu "braku możliwości operacyjnych". Materiały [teczkę personalną] złożono 17.12.1986 w archiwum Wydz. "C" WUSW Wałbrzych pod numerem I-4586, następnie zniszczono za protokołem brakowania nr 82/90 (poz. 1335) z 10.01.1990.


Osoba zabezpieczona (zastrzeżona) określenie wieloznaczne, bez akt sprawy nie pozwalające określić charakteru zainteresowania daną osobą przez SB. W praktyce ewidencji z czasów SB, gdy tego rodzaju materiały składano do archiwum, zostały wpisywane do dziennika archiwalnego sieci; wydaje się, iż jest to kategoria najbliższa kandydatowi na tajnegowspółpracownika.

 

Foto: Krzysztof Trefon

 

Donald Tusk odwołał planowaną na ubiegły piątek wizytę w Wałbrzychu, po tym jak dowiedział się, że Roman Szełemej z PO łączy obowiązki prezydenta miasta z pracą w szpitalu. Tym samym, w którym personel domaga się wyższych zarobków.

 

Wizyta premiera w mieście miała być szczególna. Planowano, że Tusk nie tylko będzie przebywał w Wałbrzychu zwyczajowe kilka godzin, ale zostanie również na noc. Ustalony harmonogram był bardzo napięty. Jednym z jego najważniejszych punktów była wizyta w wałbrzyskim szpitalu. Tym, w którym prezydent miasta Roman Szełemej pracuje na ćwierć etatu jako ordynator oddziału kardiologicznego.

 

Prezydent zarobił 141 tys. pracując w szpitalu!

O tym, że polityk PO łączy funkcję lekarza i samorządowca, napisaliśmy w "Wyborczej" dwa lata temu. Najwyraźniej nie wiedział jednak o tym Donald Tusk. Na dzień przed podróżą premiera do Wałbrzycha, podczas czwartkowej debaty nad odwołaniem ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, przykładu Szełemeja do ataku na rząd użyła posłanka PiS Anna Zalewska: - Proszę go [Szełemeja - przyp. red.] zapytać, czy chodzi tam spać, czy leczyć ludzi! - grzmiała z mównicy sejmowej.

 

Źródło:
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,15357970,Donald_Tusk_mial_byc_w_Walbrzychu__
Dlaczego_nie_dotarl_.html

 

O sprawie pisały również lokalne media w Wałbrzychu na portalu www.wałbrzyszek.com.pl
https://www.walbrzyszek.com/czy-prezydent-roman-szelemej-lamie-prawo-bedac-na-dwochetatach-
13228

 

 

Co na to Urząd Skarbowy w Wałbrzychu?

Kwoty jakie Szełemej czerpie z tego tytułu sięgają milionów złotych i są to najwyższe zarobki prezydenta w całej Europie! W małym stutysięcznym mieście, które Szełemej doprowadził do bankructwa, jako prezydent zarabia więcej niż prezydenci Francji, Niemiec, Hiszpanii i Polski. Od 2011 roku po fikcyjnym rozwodzie z Aliną Szełemej do 2019 r.

 

Roman Szełemej zarobił 4 374 064 zł, pełniąc funkcję publiczną, a jego żona Alina Szełemej zarobiła 1 584 048 zł, pracując w Urzędzie Gminy Wałbrzych, jako fikcyjna rozwódka i radna zasiadając w licznych Radach Nadzorczych lokalnych spółek politycznych Skarbu Państwa, kontrolowanych przez jej męża.

 

Razem zarobili: 5 958 112 zł utrzymując fikcję prawną i wykazując przed Urzędem Skarbowym dochód uzyskany jako wspólnota majątkowa, co jest niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż Szełemej mieszka z kochanką od wielu lat, a rozliczając się jako wspólnota majątkowa z Aliną Szełemej, potwierdza nieprawdę w dokumentach, czym oboje w/w dopuszczają się od wielu lat przestępstwa opisanego w art. 271 §1 k.k.

 

Roman i Alina Szełemej utrzymują fikcję prawną wykazując przed Urzędem Skarbowym dochód uzyskany jako wspólnota majątkowa, potwierdzając tym samym nieprawdę w dokumentach, czym popełnili przestępstwo opisane w art. 271 §1 kk. Ponadto Roman Szełemej uzyskuje nielegalnie dochody z pracy w Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu, ponieważ nie ma prawa być w szpitalu zatrudniony pełniąc funkcję publiczną. Szełemej utrzymuje i twierdzi publicznie, że na pracę w szpitalu ma zezwolenie z MSWiA. W odpowiedzi Urzędu Miejskiego – pismo z 27 01 2021 r. czytamy w punkcie 4, że „Urząd Miejski nie posiada wiedzy dot. zatrudnienia p. Romana Szełemeja we wskazanym przez Pana szpitalu”. W punkcie 10 w/w pisma natomiast napisano, że: „W aktach osobowych Pana Romana Szełemeja w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu nie ma dokumentu wystawionego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zgody na pracę w Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu”.

 

Zważywszy, że nie ma podstawy prawnej, na której Roman Szełemej jest zatrudniony w szpitalu im. Sokołowskiego będąc samorządowcem, złamane zostało prawo i ominięto przepisy zawarte w art. 30  pkt. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, który mówi wprost, że pracownicy samorządowi mają zakaz wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonują w ramach obowiązków służbowych.

 

 

Podczas wyborów samorządowych w 2018 roku Roman Szełemej zaprzeczał, jakoby kiedykolwiek należał do partii Platformy Obywatelskiej!

 

 

Prezydent Roman Szełemej złożył deklarację o przystąpieniu do Platformy Obywatelskiej.

 

W piątek (9 grudnia – red.) złożyłem deklarację, że będę aplikować o przyjęcie do Platformy Obywatelskiej. Mówię w czasie przyszłym, ponieważ wałbrzyskie struktury partii zostały rozwiązane i muszą się najpierw odbudować – poinformował nas Roman Szełemej. Prezydent stwierdził, że dzięki temu będzie mógł lepiej rozwiązywać wałbrzyskie problemy: - To jest moje naturalne środowisko. Uważam, osobą, która będzie skupiać wokół projektu Wałbrzych jak najszersze grono ludzi, którym zależy na Wałbrzychu, niezależnie od barw politycznych. Wszyscy doskonale wiedzą, że Platforma popierała mnie w wyborach prezydenckich, następnie ja poparłem kandydatów do parlamentu tej partii. Uważam, że lepiej załatwię dla Wałbrzycha różne sprawy będąc członkiem tej partii – zakończył prezydent Szełemej. Tymczasem proces odtwarzania struktur miejskich i powiatowych PO nabrał tempa. Odradzające się wałbrzyskie koło PO zaproponowało wojewódzkiemu kierownictwu partii tymczasowy zarząd. W jego skład wchodzą: Jerzy Tutaj – przewodniczący, Agnieszka Kołacz- Leszczyńska – zastępca przewodniczącego, Izabela Katarzyna Mrzygłocka – zastępca przewodniczącego, Artur Torbus – sekretarz i Tomasz Synek – skarbnik. Jego zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do miejskich i powiatowych struktur partii. Cała procedura ma zostać przeprowadzona do końca marca.

 

Źródło:
https://www.walbrzyszek.com/roman-szelemej-wstepuje-do-platformy-obywatelskiej-12845

 

 

„To właśnie dzisiaj ruszył proces rozwiązanych w lutym struktur Platformy Obywatelskiej. Członkiem założycielem tych struktur został między innymi prezydent Roman Szełemej. Odradzające się jak FENIX z poliołu wałbrzyskie PO, zaproponowało na swojego przewodniczącego Jerzego Tutaja. Obecnie wicemarszałka województwa zastępować będą Agnieszka Kołacz-Leszczyńska i Katarzyna Mrzygłocka. Artur Torbus został sekretarzem, a Tomasz Senyk skarbnikiem i o ile udział w tym przedsięwzięciu takich tuzów PO, jak Jerzy Tutaj, Katarzyna Mrzygłocka nikogo nie dziwi, to głoszący wszem i wobec swoją apolityczność Roman Szełemej zdziwienie budzi”. - tekst pochodzi z reportażu TV Dami Wałbrzych.

 

 

Gratulujemy PiS-owskiej władzy wspierania lokalnej sitwy

Platformy Obywatelskiej z jej czołowymi postaciami.

 

 

Foto: Krzysztof Trefon

 

Pytania skierowane przez dziennikarzy

do Romana Szełemeja:

 1. Na jakiej podstawie prawnej  został Pan dyscyplinarnie zwolniony z pracy w Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu?
 2. Na jakim etapie toczy się śledztwo przeciwko Panu dotyczące sfałszowania dokumentacji medycznej i pracowniczej?
 3. Jakie korzyści chciał Pan uzyskać domagając się obowiązkowego szczepienia mieszkańców Wałbrzycha przeciwko tzw. COVID-19?
 4. Jakie represje Pan przewidywał za niepoddanie się temu szczepieniu?
 5. Jaki jest ostateczny koszt wybudowania 1 km drogi zwanej wałbrzyską obwodnicą „Europejką”?
 6. Czy był Pan zarejestrowanym kandydatem na TW w 1980 roku?
 7. Z jakich powodów Roman Szełemej został osobą „zabezpieczoną”
  w okresie pomiędzy 13 kwietnia 1984 roku do 12 grudnia 1986 roku?
 8. Dlaczego zniszczono akta Romana Szełemeja 10 stycznia 1990 roku?
 9. Czy Zygmunt Nowaczyk propagandzista komunistycznego reżimu
  w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Wałbrzychu, był zastępcą Romana Szełemeja na stanowisku wiceprezydenta w Urzędzie Miejskim?
 10.  Czy Beata Nowaczyk pracowała w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu?
 11. Czy Roman Szełemej współpracował z synem Zygmunta, Jarosławem Nowaczykiem zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy, pracownikiem CBA i CBŚ?
 12. Ilu prawników obsługuje Urząd Miejski w Wałbrzychu?
 13. Proszę wskazać prawników, którzy obsługują Biuro Zamówień Pub;licznych!
 14. Czy Gmina Wałbrzych pod rządami Romana Szełemeja nie zapłaciła firmie Budopol za wykonane prace budowlane, a Roman Szełemej publicznie podawał nieprawdziwe informacje na ten temat?
 15. Jaką kwotę wypłaciła Gmina Wałbrzych w rozliczeniu z firmą Budopol?
 16. Czy żona Romana Szełemeja, Alina Szełemej jest radną w mieście Wałbrzych, którego prezydentem jest Roman Sełemej?
 17. W ilu spółkach gminnych Alina Szełemej zasiada jako członek Rady Nadzorcze
  i kto ją powołał na to stanowisko i jakie wynagrodzenie uzyskuje z tego tytułu?
 18. Czy Alina Szełemej zasiada w Radzie Nadzorczej ABK Sp. z o. o. w Walimiu razem z sekretarz Gminy Walim Aleksandrą Ignaszak?
 19. Czy podpis kwalifikowany nadany przez Urząd Miejski w Wałbrzychu jest podpisem elektronicznym?
 20. Czy zmuszał Pan Małgorzatę Wysocką do poświadczenia nieprawdy w celu wyeliminowania z przetargu firmy P. T. TravelWorld, działając na szkodę Gminy Wałbrzych w kwocie ok. 100 000 zł oraz na szkodę podmiotu prywatnego P. T. TravelWorld?
 21. Czy w tej sprawie działał Pan w zmowie z rodzina Nowaczyków oraz oskarżonym Adamem Hausmanem?
 22. Czy przywłaszczył Pan kwotę wynikającą z faktu wykonywanych usług na rzecz Gminy Wałbrzych w kwocie ok. 100 000 zł w celu zastraszenia Jarosława Szymańczaka?
 23. Czy wystawił Pan sam sobie tytuł egzekucyjny – nielegalny, nie płacąc za usługę, ustawiając przetarg przez poświadczenie nieprawdy w dokumentach?
 24. Czy wykorzystywał Pan powiązania swojego bliskiego współpracownika Ryszarda Błażnika, byłego Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu?
 25. Czy Jarosław Szymańczak publicznie oskarżał Pana w 2015 roku o zlecenie zabójstwa jego rodziny?
 26. Czy wykorzystywał Pan policję i ITD do pacyfikowania prywatnych przedsiębiorców w celu wprowadzenia na rynek międzygminny Śląskiego Konsorcjum Autobusowego?
 27. Czy zastraszał Pan wójtów i burmistrzów ościennych gmin, żeby płacili Panu, jako prezydentowi miasta Wałbrzycha, za świadczone usługi przewozu osób przez prywatną firmę Śląskie Konsorcjum Autobusowe?
 28. Czy Roman Szełemej jako prezydent miasta Wałbrzycha był jednocześnie zatrudniony w Szpitalu im. Sokołowskiego na stanowisku ordynatora?
 29. Czy Roman Szełemej jest obecnie zatrudniony w tym szpitalu na 1/4 etatu
  i jakiej wysokości otrzymuje wynagrodzenie z tego tytułu?
 30. Jakie są związki gospodarcze lub majątkowe Romana Szełemeja z przychodnią „MEDIC” w Wałbrzychu?
 31. Czy Roman Szełemej posiada informacje, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przesłał dokumenty dotyczące kontroli Gminy Walim do CBA, CBŚ, NIK i Regionalnej Izby Obrachunkowa we Wrocławiu?
 32. Czy Roman Szełemej zatrudnił w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu Biuro Zamówień Publicznych, byłego zastępcę wójta w Starych Bogaczowicach Bogdana Stochaja oskarżonego o korupcję?

 

Materiały prasowe związane:

 

 

 

 

 

cdn...

Ośrodek Informacji Demokracja i Sprawiedliwość w Jeleniej Górze

 

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
Nr KRS 0000600596, REGON 363671575, NIP 6112764562

www.demokracjaisprawiedliwosc.pl

 

Współpraca:
 

- Jarosław Szymańczak

- Piotr Luteńko

- Jacek Ludziak

- Marek Majcher

- Grzegorz Niedźwiecki

 


 

Otrzymują:               

 

Zbigniew Ziobro - Prokurator Generalny

Prokuratura Krajowa w Warszawie

e-mail: biuro.podawcze@pk.gov.pl           

 

Adwokatura:

Kancelaria Adwokacka – Jacek Ludziak
Plac Magistracki 3a, 58-300 Wałbrzych
e-mail: biuro@adwokatwalbrzych.com.pl

Jerzy Świteńki – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu
e-mail: ora.walbrzych@adwokatura.pl       

Tomasz Romańczyk – przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Wałbrzychu
e-mail: sekretariat.sd.walb@adwokatura.pl

Przemysław Rosati - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa, e-mail: nra@nra.pl

Karol Dałek - Ministerstwo Sprawiedliwości  Departament  Zawodów Prawniczych
e-mail: kontakt@ms.gov.pl

 

Urzędy:

Magdalena Rzeczkowska - Minister Finansów
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Hubert Nowak - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie
e-mail: uzp@uzp.gov.pl

Małgorzata Rakowska - Prezes Krajowej Izby odwoławczej w Warszawie
e-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski
e-mail: wojsekr@duw.pl

Aneta Szewc - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu
e-mail: us.walbrzych@mf.gov.pl

Lucyna Hanus - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
e-mail: biuro@wroclaw.rio.gov.pl
e-mail: sekretariat@wroclaw.rio.gov.pl

 

Roman Szełemej

Prezydent Miasta Wałbrzycha

58-300 Wałbrzych,  Plac Magistracki 1 
e-mail: um@walbrzych.eu

 

Edward Szewczak – Rzecznik Prasowy

Urząd Miejski w Wałbrzychu

tel. 519 693 132, 74 665 51 27

e-mail: e.szewczak@um.walbrzych.pl

 

NIK

Marian Banaś - Prezes Najwyższej Izby Kontroli

00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57

e-mail: nik@nik.gov.pl

 

 

Inspekcja Transportu Drogowego:

Główny Inspektor Transportu Drogowego, 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94,
e-mail: info@gitd.gov.pl

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, 51-165 Wrocław, ul. B. Krzywoustego 28
e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

 

Policja:

Komendant Główny Policji w Warszawie
e-mail: kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl                                                                                                        

Dariusz Wesołowski - Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
e-mail:  dyzurny@wr.policja.gov.pl
e-mail: kontaktkwp@wr.policja.gov.pl                                       

Krzysztof Lewandowski - Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu
e-mail: komendant@walbrzych.wr.policja.gov.pl                                    

Kamil Łuczyński - Dzielnicowy Komisariatu I Policji w Wałbrzychu
z siedzibą przy ul. Łączyńskiego 34, 58-310 Szczawno Zdrój
e-mail: dyzurny.kp1@walbrzych.wr.policja.gov.pl

Szymon Gromniak  - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu II Policji w Wałbrzychu
e-mail: dyzurny.kp2@walbrzych.wr.policja.gov.pl                                                                 

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji
e-mail: bswp@policja.gov.pl 

 

Sądy powszechne:

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu:

ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzycha

Zofia Gluza - Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

Iwona Szwedo SSR – oskarżona sędzia przeciwko której prowadzone są postępowania karne i postępowania dyscyplinarne przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Kamila Borszowska – Moszowska SSR – wyłączona od prowadzenia spraw Piotra Luteńko przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, żona oskarżonego prokuratora Mariusza Moszowskiego, który zacierał ślady przestępstwa w sprawie próby zabójstwa Jarosława Szymańczaka.

Oskarżony Maciej Socha – SSR, III Wydział Karny

Oskarżona Ewa Muzyka – SSR III Wydział Karny

Dot. sygn. akt PR 1 Ds. 1817.2018 w zw. z III K 1151/20 i sygn. akt III Ko 5733/21

 

Paweł Kapralski – SSR III Wydział Karny

Dot. sygn. akt III W 155/21, sygn. III Ko 708/22, III K 984/18
Oskarżony Fryderyk Kwiatek SSR, Oskarżony Sebastian Kowalski – SSR, Oskarżony Paweł Augustowski – SSR

e-mail: informacja@walbrzych.sr.gov.pl 
e-mail: administracja@walbrzych.sr.gov.pl 
e-mail: wydzial3k@walbrzych.sr.gov.pl  

 

Zespół Kuratorski Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach karnych III,  
ul. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych

Bernadetta Janeczek Połeć - e-mail: bernadetta.polec@walbrzych.sr.gov.pl

Sygnatura akt. III K 1151/20, III Kow 433/21 nr porz. wykazu III Wo 700/21

 

Sąd Okręgowy w Świdnicy:
Arkadiusz Rodziewicz – Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy,
e-mail: sekretariatso@swidnica.so.gov.pl 
e-mail: boi@swidnica.so.gov.pl  

Tomasz Białek – SSO Przewodniczący Wydziału - Sąd Okręgowy w Świdnicy - III Wydział Karny

Waldemar Majka – SSO - dot. sygn. akt IV Ka 854/21

Maria Kołcz – SSO – dot. Sygnatura akt. II Ca 103/20

Poprzednia sygnatura (I Ns 427/17)
e-mail: 3k@swidnica.so.gov.pl

 

RODZINNY KLAN RUSINÓW:

 

Ewa Rusin – SSO Przewodnicząca Wydziału
Sąd Okręgowy w Świdnicy - IV Wydział Karny Odwoławczy
e-mail: l.szukalska@swidnica.so.gov.pl

 

Marzena Rusin Gielniewska  – SSO Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Świdnicy
Sąd Okręgowy w Świdnicy
e-mail: rzecznik.prasowy@swidnica.so.gov.pl

Marek Rusin – Prokurator Rejonowy w Świdnicy
Prokuratura Rejonowa w Świdnicy
e-mail: biuro.podawcze.prswi@prokuratura.gov.pl

 

 

Piotr Krawczuk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
e-mail: oddzial.kadr@wroclaw.sa.gov.pl

Zbigniew Klin - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze
Al. Wojska Polskiego 56,  58-500 Jelenia Góra
e-mail: p.informacyjny@jelenia-gora.so.gov.pl
Dot. RDSP.8012.59.2021 RDSP 715-125/2 i RDSP 715-125/20 (KK)

 

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Aleja Wojska Polskiego 36, 58-400 Kamienna Góra
e-mail: karny@kamienna-gora.sr.gov.pl  
Dot. sygnatury akt. III K 368/21

 

Dariusz Pająk i Marek Jankowski
Sąd Okręgowy w Świdnicy V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
e-mail: 5_penitencjarny@swidnica.so.gov.pl
Dot. Sygn. akt V Kzw 263/21

 

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

Piotr Schab - Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

Michał Lasota - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

Przemysław Radzik - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

e-mail: rzecznik.dyscyplinarny@krs.gov.pl

 

Prokuratura:

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy
Wiesław Dworczak – PiS-owski prokurator okręgowy

Zbigniew Kata - PiS-owski z-ca prokuratora okręgowego
e-mail: biuro.podawcze.poswi@prokuratura.gov.pl

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
e-mail: biuro.podawcze.rpwro@prokuratura.gov.pl

Marcin Witkowski - Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu
e-mail: biuro.podawcze.prwal@prokuratura.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Ząbkowicach Śląskich
57-200 Ząbkowice Śl., ul. Niepodległości 2, Sekretariat: 74-816-60-16
e-mail: biuro.podawcze.przsl@prokuratura.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Kłodzku
e-mail:  biuro.podawcze.prklo@prokuratura.gov.pl                                                                                              

Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie
e-mail: biuro.podawcze.prdzw@prokuratura.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Matejki 17
e-mail: biuro.podawcze.prjgo@prokuratura.gov.pl                                                                                

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Wydział VI
e-mail: sekretariat@wroclaw.po.gov.pl

 

Służby kontrolne:

Szef CBA – e-mail: bip@cba.gov.pl  
Szef CBŚ – e-mail: warszawa.cbsp@policja.gov.pl
Szef ABW – e-mail: poczta@abw.gov.pl

 

Komornicy:

Komornik w Wałbrzychu nr II - Monika Ewa Janus

58-300 Wałbrzych, ul. Dmowskiego 22

e-mail: kancelaria@komornikwalbrzych.pl

Dot.  sygn. akt. Kmn 160/21 w zw. z sygn. 

SR w Wałbrzychu I Ns 427/17

SO w Świdnicy (II Ca 103/20)

                                                                             

 

Politycy:

Prezydent RP – Andrzej Duda

ul. Wiejska 10,00–902 Warszawa

e-mail: listy@prezydent.pl

 

Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki

00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

e-mail: bip@kprm.gov.pl

e-mail: dziennikarze@kprm.gov.pl

e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

 

 

Marszałek Sejmu – Elżbieta Witek

00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8,

e-mail: Elzbieta.Witek@sejm.pl

 

Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość – Jarosław Kaczyński

02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86

e-mail: biuro@pis.org.pl

 

Minister Klimatu i Środowiska - Ireneusz Zyska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

e-mail: info@klimat.gov.pl

 

Służba Więzienna:

Areszt Śledczy w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Trybunalska 16

ppłk. Bartłomiej Lenartowicz - dyrektor
e-mail: as_swidnica@sw.gov.pl
Dot. Sygn. akt III W 777/19 (III Wpkz 85/22) i Sygnatura akt. III K 1151/20

 

Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław

kpt. Roman Oraczewski - dyrektor

email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Dot. Sygn. akt III W 777/19 (III Wpkz 85/22) i Sygnatura akt. III K 1151/20

 

 

Media:

Piotr Szlachtowicz - Redaktor TV wRealu24
e-mail: p.szlachtowicz@wp.pl

 

Marek Majcher – Redaktor Naczelny CZUJNY.PL

e-mail: marek majcher@czujny.pl

 

Grzegorz Niedźwiecki – Redaktor Naczelny
Ośrodek Informacji Demokracja i Sprawiedliwość, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19,
e-mail: sekretariat@demokracjaisprawiedliwosc.pl

 

NTV - Niezależna Telewizja - Studio NTV Sobótka

Janusz Zagórski – dziennikarz
ul. Świętego Jakuba 4, 55-050 Sobótka
e-mail: biurontv@gmail.com

 

Newsweek Polska
e-mail: redakcja@newsweek.pl

 

Super Express i Se.pl, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa,
e‑mail: listy@se.com.pl

 

Telewizja Polska S. A. ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
e-mail: sekretariat.waw@tvp.pl

 

Telewizja TVN S.A. i Telewizja TVN 24 HD, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa

e-mail: info@itvn.pl

e-mail: uwaga@tvn.pl

e-mail: twojauwaga@tvn.pl

e-mail: widzowie@tvn.pl

 

Telewizja Polsat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

e-mail: panstwowpanstwie@polsat.com.pl

e-mail: redakcja@polsatnews.pl

 

Onet Wiadomości

e-mail: mateusz.baczynski@redakcjaonet.pl

e-mail: janusz.schwertner@redakcjaonet.pl

 

 

 


WSI

 

Wałbrzyski Serwis Informacyjny powstał jako alternatywa dla regionalnych mediów. Ponadto w serwisie informayjnym portalu publikujemy i relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z życia miasta i okolicznych gmin. Naszym celem jest poszerzanie wiedzy i edukacji, poprzez budowanie świadomości historycznej, patriotycznej i kulturowej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem ościennych miejscowości.

 

Podkreślenie walorów turystycznych. krajoznawczych i krajobrazowych Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego w kontekście współpracy i wymiany informacji z naszym południowym sąsiadem - Česká republika oraz partnerami z Republic of South Africa.


Promocja regionu poprzez ukazanie kultury i sztuki rodzimych twórców, bazującej na autorskiej twórczości lokalnych artystów - muzyków, filmowców, fotografików i dokumentalistów. 

 

Podkreślenie ekologicznych walorów regionu poprzez prezentację najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych miejsc pod względem turystycznym, historycznym i wypoczynkowym, a także ukazanie  skutków poprzemysłowej transformacji regionu.

 


 

Korzystamy wyłacznie z jedynej formy wsparcia.

 

Realizacja ambitnych projektów wymaga zaangażowania wielu ludzi, którzy tworzą ten serwis. KREW - POT I ŁZY! Dlatego nie korzystamy z wielu dostępnych na rynku form wsparcia, które są dzisiaj dostępne na rynku.

 

 

Crowdfunding - jest to nowoczesna forma finansowania różnorodnych projektów we współpracy ze społecznością, stosowaną z powodzeniem od wielu lat w Polsce za pośrednictwem platform internetowych www.polakpotrafi.pl & www.zrzutka.pl I tutaj zaskoczymy Cię drogi czytelniku, ponieważ nie korzystamy z żadnej z tych form z oczywistych powodów! NIEZALEŻNOŚĆ - zobowiązuje! Nie potrzebujemy pieniędzy, by isnieć. Najcenniejszym towarem na świecie jest informacja!

 

Każdy, kto chciałby wesprzeć naszą działalność lub zaangażować się w realizację projektu strony www.zwalbrzycha.pl niech po prostu ją udostępni wszystkim, którzy chcą mieć dostęp do informacji tu zawartych, bez cenzury. To szystko!

 

Reklama & Promocja?

Nikogo nie reklamujemy, jedynie promujemy tych, którzy nas wspierają. Przekazujemy jedynie informacje widziane takimi, jakimi one są, bez cenzury i bez oczekiwań na jakiekolwiek gratyfikacje. Jeśli chcesz zabrać głos i by Twój głos był słyszalny, skontaktuj się z nami. Wszystkim się zajmiemy, począwszy od grafiki do publikacji, pod jednym warunkiem, że informacje, które publikujemy zostana przez nas zweryfikowane i poparte materiałem dowodowym.

 

 

 

Informacje

 

Wybierz temat:

Kultura i sztuka

Muzyka

Historia

Nauka

Edukacja 

Przemysł

Polityka

Sport

Film

 


 

Drogi Internauto.

Jeśli znalazłeś(aś) w tym miejscu artykuł, reportaż, fotorelację czy film, który Cię zaciekawił i uważasz, że warto nas wesprzeć, możesz nam pomóc się rozwijać i doskonalić, udostępnij link do tej strony www.zwalbrzycha.pl

 

CENIMY SOBIE NIEZALEŻNOŚĆ!

Niezalezne dziennikarstwo nigdy by takim nie było, gdyby było uzależnione od datków, wpłat czy darowizn. To właśnie jast nasza SIŁA i MOC, że publikujemy materiały prasowe bez oczekiwań. Nie mamy sponsorów i nie oczekujemy, że takowi będą! Robimy to, co do nas należy, czyli informujemy opinie publiczną, licząc sie z konsekwencjami takiego działania, ale tylko w ten sposób przełamujemy stereotypy, że "bez wszego wsparcia finansowego" nas nie będzie!

 

 


 

Media społecznościowe:

Możesz nasz wspierać na różne sposoby, każda forma wsparcia jest dobra i pożyteczna. Jedną z nich jest udostępnienie tego serwisu i polecenie go Twoim znajomym w mediach społecznościowych. Jeśli posiadasz własny pomysł na to, żeby informacje tutaj zawarte docierały do odbiorców, to po prostu zrób to i już...

 


 

Współpraca zagraniczna:

Promujemy region wałbrzyski korzystając ze współpracy z mediami zagranicznymi, wymieniając się informacjami oraz doświadczeniem pomiędzy społecznościami zamieszkującymi na terenie Polski, Czech i Republiki Południowej Afryki.

 

 

 

e-tv zwalbrzycha.pl

WSI - Wałbrzyski Serwis Informacyjny oraz

Serwis e-TV zwalbrzycha.pl jest inicjatywą prospołeczną. Utrzymujemy się wyłącznie dzięki naszej determinacji do mówienia JAK JEST?!

 


 

Skontaktuj się z nami:

Jeżeli posiadasz informacje, którymi chcesz się podzielić, jeśli uważasz, że temat, który Cię nurtuje jest ważny, prześlij nam treść korspondencji. Po zapoznaniu się z materiałem skontatkujemy się z Tobą. Opublikujemy Twój materiał bez cenzury. 

 

Jeżeli masz gotowy artykuł, prześlij go nam. Najciekawsze z przesłanych materiałów opublikujemy za Twoja zgodą. 

 

WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ!

 


 

Obsługa prawna:

 

 

Kontakt:

Ruch Społeczny Front Walki z Bezprawiem

58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 9

Skr. poczt. 14

e-mail: KONTAKT

 

 

WAŁBRZYCH

 


 

WSI serwis wykorzystuje pliki cookies

WSI Wałbrzyski Serwis Informacyjny zwalbrzycha.pl wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jego dostępności, personalizacji, obsługi czytelników serwisu oraz zbierania danych, dotyczących ruchu na stronie www.zwalbrzycha.pl Niektóre pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania witryny serwisu. Dzięki nim możemy wyświetlać NASZYM CZYTELNMOM spersonalizowane tematy, którymi dzielimy się w przestrzeni publicznej i informacje na temat planowanych publikacji artykułów, zarówno w witrynach zwalbrzycha.pl, jak i na innych stronach. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

 


 

Dziękujemy, że odwiedziłeś(aś) nasz serwis