W S I

 

Wałbrzyski Serwis Informacyjny

 


Wykorzystuje pliki cookies.


WSI - Wałbrzyski Serwis Informacyjny zwalbrzycha.pl wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jego dostępności, personalizacji, obsługi czytelników serwisu oraz zbierania danych, dotyczących ruchu na stronie www.zwalbrzycha.pl Niektóre pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania witryny serwisu. Dzięki nim możemy wyświetlać NASZYM CZYTELNIKOM spersonalizowane tematy, którymi dzielimy się w przestrzeni publicznej i informacje na temat planowanych publikacji artykułów, zarówno w witrynach zwalbrzycha.pl, jak i na innych stronach. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

 

Idea - Serwis powstał w wyniku międzynarodowej współpracy oraz kooperacji dziennikarskiej i działa w zakresie wzajemnej promocji kultury i turystyki oraz wymiany informacji na temat przestępczości zorganizowanej w celach analitycznych. Główne obszary nadużyć to przestępczość o charakterze ekonomicznym. W celu legalizowania lub ukrywania majątku pochodzącego z nielegalnej działalności, przestępcy stosują mechanizmy korupcyjne. Przestępczość ekonomiczna jest najbardziej powszechna. Powoduje ona jednocześnie najwyższe straty w przestrzeni publicznej i godzi w bezpieczeństwo ekonomiczne obywateli.

 

Kooperacja - Międzynarodowa współpraca dziennikarska obejmuje kraje, takie jak Polska - Česká republika - Republic of South Africa.

 

Współpraca - Jeżeli chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem? Jeśli masz ciekawy temat? Napisz do nas! Listy od naszych czytelników są dla nas inspiracją do publikowania ciekawych historii, a na ich podstawie powstają teksty, które chętnie publikujemy. Wiele listów publikujemy w całości, a artykuły prasowe zamieszczamy wyłącznie po akceptacji treści i autoryzacji współautorów. Wspólnie ze społecznością tworzymy ten niezależny serwis, mając na uwadze przekaz informacji oparty na faktach i bez wybielania. Nie boimy się trudnych i niewygodnych politycznie tematów. Poruszamy sprawy bulwersujące, o których nie napiszą serwisy opłacane przez lokalną władzę i polityków, ze strachu przed utratą źródła dochodu. Nie każdego na to stać z różnych względów. Jeśli w oparciu o te założenia jesteś zainteresowany(a) współtworzeniem tego serwisu i głoszeniem prawdy w oparciu o rzetelny przekaz informacji, dołącz do naszej społeczności. 

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany(a) współtworzeniem prawdy w oparciu o rzetelne dziennikarstwo w tym dziennikarstwo śledcze?!

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI   ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA   ZOBACZ WYDARZENIA    POLUB NASZ FACEBOOK

 

 


 

 

TO TYLKO PASJA

Jeżeli posiadasz umiejętności, umiesz się komunikować i potrafisz stworzyć wartość, to nie musisz martwić się o pieniądze. Twoja wewnętrzna motywacja sprawia, że robisz w życiu to, co kochasz, robisz to, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. Masz w tym cel, własną wizję i to właśnie sprawia, że się spełniasz w życiu. Kiedy masz plan, który jest zgodny z Twoimi wewnętrznymi wartościami wówczas będziesz robić, to co robisz nawet wtedy, gdy nie będą Ci za to płacić. 

 

Nie każdy dziennikarz odważy się na ujawnianie prawdy i poruszenie trudnych tematów. Jeden będzie się bał, drugi będzie naciskany przez swojego szefa, a trzeci znajdzie sto wymówek, by pominąć fakty. Każdy z w/w od kogoś zależy.

 

My nie mamy szefów, sami nimi jesteśmy i dlatego nie wahamy sie poruszać tematów, które są solą w oku urzędników, polityków i innych funkcjonariuszy publicznych, którzy regularnie opłacają wybrane media, żeby te pisały pod ich dyktando. 

 
 

 

Realizacja ambitnych projektów wymaga zaangażowania wielu ludzi, którzy tworzą ten serwis, dlaetego korzystamy z różnych możliwości form wsparcia, które są dzisiaj dostępne. Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą działalność, możesz to zrobić dokonując dobrowolnej wpłaty na konto bankowe podane w kolumnie obok.

 


 

Serwis WSI  nie podlega przepisom:

 

Ustawa z 26 stycznia 1984 r.

 

1. Działamy w oparciu o przepisy prawa spenatizowane w Kodeksie Postępowania Karnego opisane w art 304 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 233 § 1 k.p.k. oraz przepisy Prawa Cywilnego z uwzględnieniem Zasad Współżycia Społecznrgo.

 

2. Jesteśmy prospołecznym portalem informacyjnym i nie podlegamy pod  PRAWO PRASOWE - Dz. U. 2018.1914

 

3. WSI _wałbrzyski Serwis Informacyjny działa w oparciu o własny REGULAMIN, który wyrażony jest zapisem: "Zamieszczoe na stronie www.zwalbrzycha.pl informacje są publikowane na podstawie praw zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w art. 54 KRP". 

 

4. Zgodnie z przepisami RODO - serwis informacyjny WSI nie podaje danych osób pracujących na jego rzecz oraz danych osób z nim współpracujących, bez zgody tych osób.

 

5. Polityka serwisu WSI jest czytelna, przejrzysta i transparentna dla wszystkich, a jego działalność znajduje odzwierciedlenie w przepisach zawartych w Konstytucji RP.

 


 

Zwierzchnikiem władzy
w Rzeczypospolitej Polskiej 

jest SUWEREN!

 

 

 

 

GŁOSZENIE PRAWDY

 

Rzetelność naszych przekazów opiera się na dokumentach i faktach, a nie na plotkach i niesprawdzonych, informacjach. Bazujemy na dokumentach - ZAWSZE! 

 

 

"W czasach powszechnego fałszu

mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym".

 

George Orwell

 

Prawda się zawsze obroni!

 

LICZBY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE

299977

 


 

DZIĘKUJEMY ZA TWOJE WSPARCIE

 

 

Tytuł wpłaty:
Wpłacając dowolną kwotę darowizny w tytule wpłaty wpisz: "DAROWIZNA na e-TV-zwalbrzycha"

 

BANK: 


 
 

IBAN: LT46 3250 0233 6735 0166

 

 

Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

 

Art. 4. 
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

 

Art. 8. 
1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

WOLNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ

TRANSPARENTNOŚĆ

Dzisiaj każdy może być dziennikarzem, wystarczy telefon z kamerą o dobrej rozdzielczości, mikrofon i mamy gotową relację do zamieszczenia w przestrzeni publicznej. Tak to wygląda w dużym uproszczeniu. Ostatecznie to zawsze czytelnik weryfikuje artykuł i decyduje, czy jest nim zainteresowany.

 

ZA NASZĄ PRACĘ PŁACI NAM CZYTELNIK!

który z własnej i nieprzymuszonej woli wspiera ten portal finansowo wtedy, gdy uznał, że znalazł w tym miejscu coś, co warto jest wspierać.

 


 

 

WSI 
Wałbrzyski
Serwis Informacyjny
www.zwalbrzycha.pl

 


 

Podstawa prawna działalności serwisu:

 

Art. 54 Konstytucji RP

 

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.


2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

 


 

WSI - Wałbrzyski Serwis Informacyjny jest inicjatywą oddolną, prospołeczną i proobywatelską, działającą na zasadzie praw wolnościowych, suwerenności i niepodległości zagwaranfowanych przez Konstytucję. Na tej podstawie stworzyliśmy tu przestrzeń dla wszystkich, którzy czują potrzebę dotarcia z informacją do szerszej grupy społecznej, chcą zabrać głos w ważnych społecznie sprawach i chcą podzielić się tą informacją bez cenzury, szczególnie w takich dziedzinach jak:

 

► Naruszenie prawa

► Kultura i sztuka

► Historia

► Nauka

► Edukacja 

► Przemysł

► Polityka

► Sport

► Film

► Inne...

 

 

 

 

 

Dziękujemy, że odwiedziłeś(aś) nasz serwis.

Jesteśmy alternatywą dla mediów komercyjnych, opłacanych przez polityków, włodarzy i innych funkcjonariuszy publicznych. Jesteśmy po to, by pokazywać i opisywać rzeczy takimi, jakimi są, a nie takimi, jakimi chcieliby je widzieć sponsorzy. Najcenniejszym sponsorem dla nas jest:

 

NASZ CZYTELNIK I ODBIORCA
 
Czujemy się dumni, bo to nas odróżnia od innych. Zanim podejmiemy się danego tematu, najpierw rzetelnie go zweryfikujemy. Prawda jest wartością nadrzędną i nie zrezygnujemy z tej drogi. My nie napiszemy pod artykułem, że nasza społeczność nie odpowiada za zamieszczone treści, wręcz przeciwnie, bierzemy pełną odpowiedezialność za to, co zamieszczamy w naszym serwisie.

 


 

Zgodnie z obowiązującym prawem:

Wszystkie artykuły i teksty są współtwprzone przez społeczeństwo.
Z
amieszczamy je w naszym serwisie i publikujemy jako SUWEREN na podstawie
art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej tj.

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
 

DZIAŁAMY LEGALNIE

W OPARCIU O PRAWA KONSTYTUCYJNE, 
NA PODSTAWIE W/W PRZEPISÓW KRP WYRAŻONYCH TAKŻE:
 
w art. 4, art. 8, art. 12, art. 14, art. 30, art. 31, art. 32, art. 38, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 47, art. 49, art. 50, art. 51,
art. 52, art. 54, art. 57, art. 58, art. 59, art. 61, art. 63,  art. 65, art. 66, art. 68, art. 73, art. 77, art. 79, art. 80, 
 

 

Art. 19. Prawo do swobodnego wyrażania opinii

Dz.U.1977.38.167 - Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.

  1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów.
  2. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru.
  3. Realizacja praw przewidzianych w ustępie 2 niniejszego artykułu pociąga za sobą specjalne obowiązki i specjalną odpowiedzialność. Może ona w konsekwencji podlegać pewnym ograniczeniom, które powinny być jednak wyraźnie przewidziane przez ustawę i które są niezbędne w celu:
  • poszanowania praw i dobrego imienia innych;
  • ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego albo zdrowia lub moralności publicznej.

WSI

 

Wałbrzyski Serwis Informacyjny powstał jako alternatywa dla regionalnych mediów. Ponadto w serwisie informayjnym portalu publikujemy i relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z życia miasta i okolicznych gmin. Naszym celem jest poszerzanie wiedzy i edukacji, poprzez budowanie świadomości historycznej, patriotycznej i kulturowej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem ościennych miejscowości.

 

Podkreślenie walorów turystycznych. krajoznawczych i krajobrazowych Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego w kontekście współpracy i wymiany informacji z naszym południowym sąsiadem - Česká republika oraz partnerami z Republic of South Africa.


Promocja regionu poprzez ukazanie kultury i sztuki rodzimych twórców, bazującej na autorskiej twórczości lokalnych artystów - muzyków, filmowców, fotografików i dokumentalistów. 

 

Podkreślenie ekologicznych walorów regionu poprzez prezentację najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych miejsc pod względem turystycznym, historycznym i wypoczynkowym, a także ukazanie  skutków poprzemysłowej transformacji regionu.

 


 

Korzystamy wyłacznie z jedynej formy wsparcia.

 

Realizacja ambitnych projektów wymaga zaangażowania wielu ludzi, którzy tworzą ten serwis. KREW - POT I ŁZY! Dlatego nie korzystamy z wielu dostępnych na rynku form wsparcia, które są dzisiaj dostępne na rynku.

 

 

Crowdfunding - jest to nowoczesna forma finansowania różnorodnych projektów we współpracy ze społecznością, stosowaną z powodzeniem od wielu lat w Polsce za pośrednictwem platform internetowych www.polakpotrafi.pl & www.zrzutka.pl I tutaj zaskoczymy Cię drogi czytelniku, ponieważ nie korzystamy z żadnej z tych form z oczywistych powodów! NIEZALEŻNOŚĆ - zobowiązuje! Nie potrzebujemy pieniędzy, by isnieć. Najcenniejszym towarem na świecie jest informacja!

 

Każdy, kto chciałby wesprzeć naszą działalność lub zaangażować się w realizację projektu strony www.zwalbrzycha.pl niech po prostu ją udostępni wszystkim, którzy chcą mieć dostęp do informacji tu zawartych, bez cenzury. To szystko!

 

Reklama & Promocja?

Nikogo nie reklamujemy, jedynie promujemy tych, którzy nas wspierają. Przekazujemy jedynie informacje widziane takimi, jakimi one są, bez cenzury i bez oczekiwań na jakiekolwiek gratyfikacje. Jeśli chcesz zabrać głos i by Twój głos był słyszalny, skontaktuj się z nami. Wszystkim się zajmiemy, począwszy od grafiki do publikacji, pod jednym warunkiem, że informacje, które publikujemy zostana przez nas zweryfikowane i poparte materiałem dowodowym.

 

 

 

Informacje

 

Wybierz temat:

Kultura i sztuka

Muzyka

Historia

Nauka

Edukacja 

Przemysł

Polityka

Sport

Film

 


 

Drogi Internauto.

Jeśli znalazłeś(aś) w tym miejscu artykuł, reportaż, fotorelację czy film, który Cię zaciekawił i uważasz, że warto nas wesprzeć, możesz nam pomóc się rozwijać i doskonalić, udostępnij link do tej strony www.zwalbrzycha.pl

 

CENIMY SOBIE NIEZALEŻNOŚĆ!

Niezalezne dziennikarstwo nigdy by takim nie było, gdyby było uzależnione od datków, wpłat czy darowizn. To właśnie jast nasza SIŁA i MOC, że publikujemy materiały prasowe bez oczekiwań. Nie mamy sponsorów i nie oczekujemy, że takowi będą! Robimy to, co do nas należy, czyli informujemy opinie publiczną, licząc sie z konsekwencjami takiego działania, ale tylko w ten sposób przełamujemy stereotypy, że "bez wszego wsparcia finansowego" nas nie będzie!

 

 


 

Media społecznościowe:

Możesz nasz wspierać na różne sposoby, każda forma wsparcia jest dobra i pożyteczna. Jedną z nich jest udostępnienie tego serwisu i polecenie go Twoim znajomym w mediach społecznościowych. Jeśli posiadasz własny pomysł na to, żeby informacje tutaj zawarte docierały do odbiorców, to po prostu zrób to i już...

 


 

Współpraca zagraniczna:

Promujemy region wałbrzyski korzystając ze współpracy z mediami zagranicznymi, wymieniając się informacjami oraz doświadczeniem pomiędzy społecznościami zamieszkującymi na terenie Polski, Czech i Republiki Południowej Afryki.

 

 

 

e-tv zwalbrzycha.pl

WSI - Wałbrzyski Serwis Informacyjny oraz

Serwis e-TV zwalbrzycha.pl jest inicjatywą prospołeczną. Utrzymujemy się wyłącznie dzięki naszej determinacji do mówienia JAK JEST?!

 


 

Skontaktuj się z nami:

Jeżeli posiadasz informacje, którymi chcesz się podzielić, jeśli uważasz, że temat, który Cię nurtuje jest ważny, prześlij nam treść korspondencji. Po zapoznaniu się z materiałem skontatkujemy się z Tobą. Opublikujemy Twój materiał bez cenzury. 

 

Jeżeli masz gotowy artykuł, prześlij go nam. Najciekawsze z przesłanych materiałów opublikujemy za Twoja zgodą. 

 

WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ!

 


 

Obsługa prawna:

 

 

Kontakt:

Ruch Społeczny Front Walki z Bezprawiem

58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 9

Skr. poczt. 14

e-mail: KONTAKT

 

 

WAŁBRZYCH

 


 

WSI serwis wykorzystuje pliki cookies

WSI Wałbrzyski Serwis Informacyjny zwalbrzycha.pl wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jego dostępności, personalizacji, obsługi czytelników serwisu oraz zbierania danych, dotyczących ruchu na stronie www.zwalbrzycha.pl Niektóre pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania witryny serwisu. Dzięki nim możemy wyświetlać NASZYM CZYTELNMOM spersonalizowane tematy, którymi dzielimy się w przestrzeni publicznej i informacje na temat planowanych publikacji artykułów, zarówno w witrynach zwalbrzycha.pl, jak i na innych stronach. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

 


 

Dziękujemy, że odwiedziłeś(aś) nasz serwis